Förklaringar till förteckningarna för respektive län och kommun


1653.1677 betyder att endast de år, som finns i kyrkoböckerna är inmatade, medan 1653-1677 betyder att samtliga år är inmatade. 1653..1677 betyder att endast en del av de år, som finns i kyrkoböckerna är inmatade, men långtifrån alla.

Kommunnamn är skrivna med fetstil. Kommunkod skrivs med siffra, t ex (1), sockenkod skrivs med tre bokstäver t ex (KRI). Dessa koder används vid sökning i databasen, tills vidare endast på PLFs datorer i våra lokaler, samt på biblioteken i Oskarshamn och Kristdala.

Kommentar

Huvuddelen rör församlingar i Kalmar län, men också en del församlingar i Jönköpings, Östergötlands, Kronobergs och Blekinge län finns inlagda. Om önskemål finns kan Östergötlands kommuner få separata länkar såsom kommunerna i Kalmar län.

Till PLF-menyn