PLF - Historik

Eftersom min hobby är släktforskning, som jag sysslat med i över tjugofem år, lägger jag ned det mesta av min fritid på ett projekt, som vi på Gunnar Källenius initiativ startade redan 1983 i Oskarshamn. 
Han ansåg, att genom att föra in födda, vigda och döda i Döderhults församling under 1700-talet på datamedier, för att senare behandla dessa data skulle vi kunna rekonstruera Döderhults svårlästa husförhörslängd för tiden 1766-1792.

Detta var embryot till Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, PLF, Oskarshamn, som bildades 1987, med Gunnar Källenius som ordförande.
Vid en rikskurs på Högalid, Öland 1985 i KLGFs regi visade vi bland annat det vi hade i databasen just då. På bilden nedan ser Du några som medverkade i kursen.

På bilden ovan ser man från vänster Erik Thorell, Kerstin Jonmyren, Sam Blixt, Jan-Christer Strahlert, Monica Bernhoff, Tomas Alriksson och Thord Bylund.

PLF:s databas blev därutöver mycket användbar för sökning av uppgifter för släkt- och hembygdsforskning. Tack vare detta, samt att vi lyckades få så många intresserade, växte databasen i storlek och blev mycket populär bland släktforskare. Vi har tidvis haft över hundra ideellt arbetande medarbetare, de flesta medlemmar i PLF, varför projektet utvidgades hela tiden. Vi vill tacka alla som medverkat i detta arbete under åren.

I oktober 1989 anordnade PLF en utbildning för kursledare i släktforskning. Här finns ett fotografi som visar de flesta av deltagarna på trappan till Parkskolans Annex, som PLF använde under många år, på kvällar och helger för sina föreningsmöten.

Bakre raden Elisabeth Källenius, Agne Malm, Yngve Källstad, Björn-Åke Petersson, Dag Elvmar, Hans Ahlborg, Anders Rotviker, Margareta Nilsson, Gun Mauritzson, Walfred Jansson.
Mellanraden fr v Ove Ingelbrandt, Helmer Danielsson, Le Roy Billberg, Gunnar Källenius och Gun Sternersson. Främre raden fr v Olof Cronberg, Lisbeth Alpfjord, Sam Blixt, Harald Pettersson, Barbro Sander, Lars-Olof Löfqvist och Lars-Olof Hansson.

Övriga deltagare var Leif Call, Anders Carlsson, Magnus Ekstrand, Torsten Engström, Moody Erlandsson, Ingabritta Frodig, Carl-Gösta Gyllenswärd, Harry Hjertquist, Holger Kanth, Göte Larsson, Margit Lorensson och Karin Svensson.

Databasen omfattar i dag över 4 miljoner poster, från över 220 församlingar i östra Götaland. Troligen är detta den största regionalt uppbyggda databasen överhuvudtaget. Med regional menar vi att samtliga församlingar, som ingår i databasen tillhör ett regionalt begränsat och sammanhängande område.

Innehållet i PLF:s databas kan Du titta på genom att klicka på PLF-menyn. Kom gärna med synpunkter på denna uppställning av förteckningen. Vi vill gärna ha både positiva och negativa synpunkter.

Är Du intresserad av medlemskap i PLF skickar bara in medlemsavgiften 100 kr på postgiro 400938-7, PLF, OSKARSHAMN. Ange namn, adress och telefon på inbetalningskortet.

Till första sidan