PLF

Släktforskningens dag den 20 januari kl. 10.00 - 16.00

PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11, Oskarshamn

Temat i år är Arkiv, Johan Teiffel,  kl 11.00

 Släktforskning på PLFs CD-skivor med bland annat

Family Tree DNA.

Vuxenskolans kurser i släktforskning, Karl-Erik Gustavsson, Anna-Karin Cederstrand Karlsson

Anders Rotviker, Sam, Gunnar, Sven-Åke, Inga-Lill,
Britt Maria, Birgitta

Kaffe

Välkomna!