Gårdarna i Döderhults
socken på 1500-talet
av Gustav Bech, Curt Holm och Maj Holm


Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet
är titeln på en bok av Gustav Bech, Curt Holm och Maj Holm, samtliga bonde i Oskarshamn.

Boken innehåller en sammanställning och redovisning av samtliga gårdar i Döderhult på 1500-talet.

Den beskriver även kvarnarna Alseda, Skorpetorp och Lagmanskvarn liksom biodlingar.

Även Strömserums kungsgård finns redovisad liksom skatter och fogdar , speciellt i Döderhult, men även de som hade samband med Döderhult i Stranda och Handbörds härader.
Fisket är också behandlat med över etthundra sidor text och tabeller
.

Boken är i A5-format med hårda pärmar och omfattar cirka 400 sidor.

Boken kostar 260:- + porto och emballage 70:- = 330 :-


Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet kan nu beställas hos Edith Carlsson, tel. 0491-930 14,
e-post
elga@telia.com

Tillbaka till Sams hemsida