Oskarshamn
under beredskapsåren

Oskarshamn under beredskapsåren - Hur vi levde i krigets skugga 1939 - 1945 är en bok med ett lokalhistoriskt tema, utgiven i december år 2006.

Boken handlar om krigsåren och hur de upplevdes av människor i Oskarshamn med omnejd. Både den civila och den militära tillvaron skildras i boken.
Innehållet bygger på intervjuer med dem som var med då och minns, samt
tidningsartiklar och dokument från Oskarshamns kommuns arkiv och från
krigsarkivet i Stockholm. Boken är illustrerad med ett flertal unika fotografier (många av dem lånade ur privata album), kartor och andra illustrationer.

Förutom författaren medverkar fem personer med egna kapitel i boken, nämligen Lennart Hansson, Greta Danielsson, Gullan Lindqvist, Gösta Nordenbrink och Peder Svensson.

Boken är i A4-format, inbunden med hårda pärmar och har 169 sidor.
Författaren Johan Teiffel är bosatt i Oskarshamn och boken är resultatet av åtta års forskning.

Mer information om innehåll samt var boken finns att köpa, på författarens egen hemsida
http://www.teiffelmedia.se/beredskap.htm
.

Tillbaka till Sams hemsida