Från gård till slagfält

Det äldre militära indelningsverket
Ett krigsfinansiellt experiment under svensk stormaktstid

Författare: Peter Danielsson

Från gård till slagfält riktar sitt fokus mot det äldre militära indelningsverket, dvs föregångaren till Karl XI:s mer välkända militära resurs- och underhållssystem. Fil.lic. Peter Danielsson skapar här en bild av hur detta äldre indelningsverk fungerade från 1640-talet och fram till den tidsperiod då det omformades drygt fyrtio år senare.
Tidigare forskning har i regel avfärdat detta äldre system som en ofullgången föregångare till det senare, oftast utan att kunna bygga på några djupare undersökningar av hur systemet faktiskt fungerade.
Från gård till slagfält försöker i någon mån råda bot på denna brist och dessutom avliva en del myter. Med hjälp av en djupundersökning av förhållandena i Aspelands härad i Kalmar län ställer författaren en rad generella och samtidigt konkreta frågor, bland annat beträffande hur väl upphovsmännens intentioner uppfylldes i praktiken, hur systemets normativa strukturer var utformade och huruvida det fanns någon kontinuitet från det äldre militära indelningsverket till det yngre.
För abonnemang på Rapporter kontakta redaktören eller Magnus Nilsson. För abonnemang på Scripta Minora kontakta Anders Tröjer. Abonnenter erhåller 20% rabatt. För lösnummer kontakta Anders Tröjer.
Till Sams hemsida