Joen Steenssons ättlingar från Kristdala socken
Norra Kalmar län
Jag vill rekommendera denna bok för släktforskare med anor i Kristdala.
Denna bok är framtagen efter många års forskararbete.
Den omfattar 99 sidor, varav närmare 90 innehåller 77 släkttabeller
över olika familjer, samtliga med ättlingar från Joen Steensson
och Lisbetta Jonsdotter i Äspenäs, Kristdala.

Det finns också ett 60-tal fotografier samt kartor från Kristdala.
De flesta fotografierna föreställer ättlingar till ovan nämnda personer från Äspenäs,
Kristdala.

I slutet av boken finns ett personregister över 1.600 personer.
Boken är inbunden i hårt plastat kartongband.

Författare: Gunnar Karlberg Tryckt 1997. 118 sidor.

Recension i Släkthistoriskt Forum 2/1998. ISBN 91-630-5120-6.

Pris 320 kr inkl porto och emballage. Boken beställs från
Ove Hammarström, Åkerbyvägen 120, 187 37 TÄBY,
tel: 08-758 09 14. Personkonto 410405-1216

Epost: ove.hammarstrom@swipnet.se