Tryck på F11 för att växla mellan full och normal bildskärm. Klass 3-4, Järeda 1942-43. Eleverna är sittande i främre raden från vänster Einar Svensson, Alf Sigurd, Lennart Oskarsson, Ingvar Adolfsson, Karl-Axel Sturesson, Evert Adolfsson, Sara Davidsson, Kerstin Karlsson, Rosa Blomkvist, Kerstin Nilsson och Barbro Johansson. Stående i andra raden från vänster Filip Danielsson, Sven-Rune Jonasson, Lars Lövgren, Per-Uno Lundin, Bernhard Bengtsson, Nils Johan Olausson, Roland Karlsson, Margareta Svensson, Hella Zaiac, Anna-Lisa Olausson, Gun Karlsson, Eva Davidsson och Inga-Lill Lundgren.
Längst bak från vänster Per-Inge Karlsson, Nils-Erik Rydstrand, Sten Erlandsson, Maj-Britt Braam, Sara Jonsson, Majvi Freij, Berne Krig och Maj-Lis Karlsson. Klicka här för att gå till första sidan.