Tryck på F11 för att växla mellan full och normal bildskärm. Klass 1-2, Järeda 1947-48.
Lärarinna: Svea Wennberg, eleverna är från vänster sittande: Britt-Louise Karlsson, Linnea Karlsson, Birgitta Johansson, Göran Aronsson, Lars-Göran Hägg, Claes Ståhlbom, Jan Oskarsson och Magnus Gustavsson
Stående fr vänster: Ove Windborg, Nils-Evert Gustafsson, Gudrun Larsson, Per Olof Braam, Lisbeth Olausson, Ingvar Andersson, Börje Karlborg, Anna-Greta Palmgren, Eva-Kerstin Karlsson, Barbro Lundgren, Anne-Marie Rydstrand och Berne Nilsson.
Klicka här för att gå till förra sidan. Klicka här för att gå till min hemsida.