Tryck på F11 för att växla mellan full och normal bildskärm. Klass 5-6, Järeda 1946-47. Lärare: Gustaf Gustafson, eleverna är stående från vänster Lennart, Sven, Per-Inge, Thyra, Ulla-Britt, Ing-Britt, Siv, Bodil, Birger, Per-Anders, och Gunnar.
Mellanraden från vänster Anna, Karin, Inger, Evy, Eivor, Barbro och Laila. Sittande på marken från vänster Alf, Gösta, Karl-Artur, Sven-Henry och jag själv. Klicka på bilden för att gå till förra sidan. Klicka här för att gå till första sidan.