Trafikverkets aktionsplan för säker vägtrafik

Tillsammans med 13 aktörer har Trafikverket kommit fram till 111 olika åtgärder som man har som ambition att genomföra under en fyraårsperiod som ska ge en ökad trafikssäkerhet. Aktionsplanen för säker vägtrafik gäller mellan 2019-2022. Enligt planen ska Trafikverket varje år göra en uppföljning av utfallet; nu är första uppföljningen klar. Den visar att drygt 80 procent av de planerade insatserna löper på enligt plan. Den bedömda potentialen att rädda liv, förutsatt att aktionsplanen genomförs i sin helhet, är 40-50 liv per år efter 2022 enligt statistiken. Dessutom bedöms antalet allvarligt skadade minska med uppemot 500 per år vilket är en väldigt stor siffra i sin helhet. Om aktionsplanen kommer att ge önskad effekt återstår att se, för mer information kan ni besöka Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/aktionsplan