Några tankar kring fordonsbelysning

Jag bor nästan i skogen. I ett litet samhälle där inte mycket händer men där vi för tillfället har full fart på grund av ombyggnader.

Vid vägarbeten, fara eller när allmänheten behöver vara uppmärksam på vad som händer och sker så används oftast varningsljus eller blixtljus. Dessa (oftast orangea) snurrande och blinkande lamporna fyller helt klart en funktion. Dom finns där av en anledning och anledningen är att förebygga att någon skadas. Så långt är allting väl. Men när det kommer till dessa blixtljus som står och blinkar till långt in på natten i ett område där det bara är boende som bor så kan jag inte bli annat är irriterad. Flertalet gånger har kommunens grävande i och med nya kabeldragningar gjort att jag får dra ner mörkläggningsgardinen i sovrummet på grund av att det känns som ett disco.

Extraljus är inte alltid bara positivt

Samma sak gäller egentligen de som kör med nya generationens extraljus på bilarna. Att ha en eller flera extra belysningspunkter på bilen är bara positivt, förutsatt att ljuset inte bländar föraren eller medtrafikanterna. Men det som stör mig är användandet av positionsljusen. Många väljer nämligen att stänga av själva lampan och endast låta positionsljusen glöda i natten, och så får man faktiskt inte göra. Regler finns till för att följas oavsett hur häftiga lamporna ser ut när de lyser som kattögon.

Nej, tacka vet jag gamla hederliga lampor med halogen lampa. Av och på, plus och minus. Inget krångel och ingen detaljrikedom. Bara bra lysande ljus.

Trafikverkets aktionsplan för säker vägtrafik

Tillsammans med 13 aktörer har Trafikverket kommit fram till 111 olika åtgärder som man har som ambition att genomföra under en fyraårsperiod som ska ge en ökad trafikssäkerhet. Aktionsplanen för säker vägtrafik gäller mellan 2019-2022. Enligt planen ska Trafikverket varje år göra en uppföljning av utfallet; nu är första uppföljningen klar. Den visar att drygt 80 procent av de planerade insatserna löper på enligt plan. Den bedömda potentialen att rädda liv, förutsatt att aktionsplanen genomförs i sin helhet, är 40-50 liv per år efter 2022 enligt statistiken. Dessutom bedöms antalet allvarligt skadade minska med uppemot 500 per år vilket är en väldigt stor siffra i sin helhet. Om aktionsplanen kommer att ge önskad effekt återstår att se, för mer information kan ni besöka Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/aktionsplan