Lövhult 1919
Min morfar Nils Johan Valfrid Axelsson till vänster var då 36 år
och hans far Axel Pettersson till höger var 68 år

Mina föräldrar köpte detta hus av Axel Petersson den 1 maj 1932.
De gifte sig midsommarafton den 23 juni 1932.