Kusiner och andra på Leo Larssons faders sida
Från vänster Ronny Ahlgren, Dan Einarsson, Bendiz Einarsson, Leo Larson, Alice Johnson, Nils Larsson, Ingrid Larsson,
Märta Andersson, Eva Einarsson och Eivor Kaspersson. Nils och Märta är kusiner till Leo. Fotografen Karl-Erik Larsson,
som är infälld i bildens nedre vänstra hörn, är också kusin med Leo.
Nästa sida
Sams hemsida