Hornmarken den 9 juli 2011
IOGT-lokalen, Stora salen, Stångågatan 25

Den 11 juli 2009 demonstrerar vi släktforskning på Internet,
CD-skivor och
PLFs databas.
Dessutom kommer vi att sälja
PLFs CD-skivor.
Sam Blixt och Inga Linde, samt besökare på Hornmarken den 11 juli 2009

PLF = Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
Oskarshamn

Tillbaka till Sams hemsida