Hornmarken den 12 juli 2014
IOGT-lokalen, Stora salen, Stångågatan 25

Den 12 juli 2014 demonstrerar vi, Sam Blixt och Inga Linde
 släktforskning på Internet, CD-skivor och
PLFs databas.
Dessutom kommer vi att sälja
PLFs CD-skivor.
Sam Blixt och Inga Linde, samt besökare på tidigare Hornmarken

PLF = Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
Oskarshamn

Tillbaka till Sams hemsida