Kulturnatten den 6 november 2009
PLF
demonstrerar PLFs och andra CD-skivor samt
Genline, Arkiv Digital och SVAR med flera databaser för släktforskning.
Vi säljer även PLFs CD-skivor


Bilder från förra årets kulturnatt