Kulturnatten den 6 november 2009

Läs hela programmet
här

PLF
demonstrerar
släkt- och hembygds-
forskning, samt säljer CD-skivor mm
Förra årets bilder