Vad betyder en röd prick på fliken?

En röd prick, som på fliken ovan betyder att uppgiften är osäker.

Tillbaka till Sams hemsida