TV-programmet 24 minuter den 15 och 16 december 2003

Talkshow.
Sam Blixt har i tjugo år ägnat varje ledig stund åt släktforskning - ett intresse han delar med massor av svenskar.
Hur gör man för att hitta sina rötter flera hundra år bakåt i tiden?
Programledare Elisabeth Hedborg.

Tillbaka till Sams hemsida