Arbete inom skolan efter 1973

I januari 1974 fick jag tjänst som lärare vid Södertornskolan, Oskarshamn.
Det är en gymnasieskola och jag undervisade i fyra år i tekniska ämnen och matematik. Från höstterminen 1978 till och med höstterminen 1980 var jag studierektor vid den kommunala vuxenutbildningen i Oskarshamn.  Från januari 1981 till januari 1999 har jag varit lärare vid Komvux.
Under tiden på Komvux fick vi ibland möjlighet till fortbildning och social samvaro, en eller två gånger om året. Här kommer några bilder från resor till olika platser. Den 10 juni reste vi till Bornholm, vid ett uppehåll på vägen dit rastade vi på riksväg 23. På bilden ser vi Carita Lidén, Ingeborg Nilsson, Britt-Marie Domeij, Kerstin Nordlinder, Christine Perk och Harriet Wimelius.
På bilden ovan sitter jag själv framför en pub med namnet Uncle Sam i Rönne på Bornholm,
den 11 juni 1994.
Above you can see six big boys in front of Big Ben,
ten minutes past six. Pojkarna är Sture Ljungblom,
Tony Lundmark, Göran Thunberg, Runo Hageberg,
Sten Nordlinder och jag själv framför dessa den
9 augusti 1994

Till första sidan
Den 1 februari 1999 gick jag i pension, som lärare vid KOMVUX där jag arbetat sedan 1978 varav de senaste nitton åren som lärare i flera olika dataämnen.

Fredagen den 29 januari 1999 hade mina kollegor ordnat en fantastisk fest för mig eftersom jag gick i pension. Jag har aldrig tidigare varit med om en sådan storslagen uppvaktning och tror inte att jag kommer att få uppleva något liknande. Den festen glömmer jag aldrig.

 

Till första sidan