Medlems- och sökningsavgifter

Medlem
har 100 kr rabatt på varje CD-skiva CD-1, CD-2, CD-3 resp CD-4, dvs rena förtjänsten om Du köper mer än en skiva.  Du kan både köpa CD-skivor, betala medlemsavgift och donera pengar till PLF på Webbshop CD,

Medlemskap i PLF ger även rabatt på Arkiv Digital och släktforskarförbundets CD-skivor. Gå sedan till Bokhandel och CD-skivor.

Medlemsavgiften i PLF är nu 120 kr/år, för utlandsboende 150 kr/år.
Du blir enklast medlem genom att sätta in medlemsavgiften på plusgiro 40 09 38-7 eller bankgiro 386-0475, PLF, Oskarshamn. Medlemsavgiften för utlandsboende, föreningar, bibliotek och liknande är 150 kr/kalenderår. Du kan både köpa CD-skivor, betala medlemsavgift och donera pengar till PLF på
Webbshop CD,
För utlandsbetalande: BIC:NDEASESS resp IBAN:SE8095000099603404009387
Ange namn, adress, telefonnummer och gärna epostadress samt att avgiften avser medlemsavgift.

Sökningsavgifter
Avgiften för sökningar är 40 kr/fem frågor för medlemmar.
För icke medlemmar är avgiften 80 kr/fem frågor.

Avgiften betalas på postgiro 40 09 38-7 eller bankgiro 386-0475.
Ange medlemsnummer samt att avgiften avser sökning.

Till PLF-menyn