Länssiffror i personnummer 1947

(De två första siffrorna efter strecket)

Stockholms stad och län

00-13

Uppsala län

14-15

Södermanlands län

16-18

Östergötlands län

19-23

Jönköpings län

24-26

Kronobergs län

27-28

Kalmar län

29-31

Gotlands län

32-32

Blekinge län

33-34

Kristianstads län

35-38

Malmöhus län

39-45

Hallands län

46-47

Göteborgs o Bohus län

48-54

Elfsborgs län

55-58

Skaraborgs län

59-61

Värmlands län

62-64

Örebro län

66-68

Västmanlands län

69-70

Kopparbergs län

71-73

Gävleborgs län

75-77

Västernorrlands län

78-81

Jämtlands län

82-84

Västerbottens län

85-88

Norrbottens län

89-92

Reservnummer 65,74
Extranummer

93-99

PLF-menyn

Sams hemsida