Tryck på F11 för att växla mellan full och normal bildskärm. Klass 5, 6 och 7, Järeda 1947-48. Lärare: Gustaf Gustafson, eleverna är stående från vänster Ulla, Anna, Tyra, Inger, Siv, Evy, Ulla-Britt (Forsberg), Karin, Gerd, Per-Inge, Gunnar, Sven, jag själv, Lennart, Birger, och Gösta.Mellanraden från vänster Ing-Britt, Bodil, Ulla-Britt (Karlsson), Laila, Barbro, Birgitta och Birgit. Sittande på marken från vänster Göte, Kurt, Sven (Nilsson), Allan, Nils, Karl-Artur, Sven-Henry och Bernt. Klicka på bilden för att gå till förra sidan. Klicka här för att gå till första sidan.