Dackarnas B-lag 1958

Från vänster Lars Thaung, f. 1931, död 2010, lagledare,
Håkan Storm, f. 1939, Gösta Edvardsson, född 1928, död 1995,
Inge Johansson, född 1938, Inge Gustafsson, född 1937 och
Karl-Gunnar Rydström, född 1939