Uppväxt och studier

I Oskarshamn började jag som svetsare på Be-Ge Karosserifabrik, där jag arbetade till hösten 1961. Då började jag som smed och reparatör på Reymersholms Gamla Industri AB (Kopparverket), som senare bytte namn till Boliden AB, Reymersholmsverken. 1961 började jag läsa på korrespondens vid NKI-skolan. 1964 började jag arbeta som industrielektriker på Boliden AB.
Efter två års korrespondensstudier fortsatte jag att studera på Oskarshamns Korrespondensgymnasium, en vuxen-
utbildning, med Herbert Eliasson som initiativtagare.
I denna utbildning läste vi upp till fyra kvällar varje vecka, laborationer och muntliga tentamina gjorde vi på Högre Teknisk Läroverket i Karlskrona. Nu heter denna byggnad Ehrensvärdska gymnasiet.
På bilden till höger syns Herbert, jag själv och Herberts dotter Eva, som på bilden uppvaktas då hon är färdig gymnasieingenjör på kemilinjen.

Där läste jag ca fyra år på kvällstid och var klar med ingenjörsexamen 1968. Efter lärarvikariat på Rödsleskolan, Oskarshamn och Parkskolan, Mönsterås 1968-1969 blev jag intresserad av att arbeta som lärare.

Hösten 1969 började jag Teknisk Magisterutbildning på KTH i Stockholm och avlade teknisk magisterexamen på Lärarhögskolan i Stockholm 1973.

Till första sidan Arbete inom skolområdet i Oskarshamn